Ośrodek

Ośrodek Usług Psychologicznych jest miejscem, gdzie zajmujemy się kompleksową diagnostyką psychologiczną oraz psychoterapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego. Podejmujemy pracę terapeutyczną z młodzieżą, osobami dorosłymi, rodzinami i parami.
W psychoterapii indywidualnej dostosowujemy metody i techniki terapii do problematyki pacjenta ( klienta), rodzin i par. Staramy się integrować podejścia psychoterapeutyczne, by podążać za pacjentem i pomagać mu w lepszym rozumieniu siebie, swoich przeżyć i zachowań oraz w budowie własnej drogi życiowej. Mamy świadomość, iż terapia problemów emocjonalnych, kryzysów psychicznych czy urazów życiowych wymaga zaangażowania obu stron. Trudności te można modyfikować w bliskiej i profesjonalnej relacji, jaką staramy się stwarzać. Ponadto podejmując pracę z drugą osobą, rodziną czy parą, dużą wagę przywiązujemy do zmiany funkcjonowania pacjenta (klienta), jego rozwoju i wpływu na własne życie.


Subskrybuj Ośrodek usług psychologicznych RSS