O Mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz psychologiem w trakcie specjalizacji klinicznej w Szkole Wy szej Psychologii Społecznej w Katowicach. Pracuję w podejściu psychodynamicznym, które staram się łączyć z innymi technikami, m.in. prac poprzez psychodramę. Posiadam tytuł asystenta psychodramy Polskiego Stowarzyszenia Psychodramy, aktualnie jestem w trakcie realizacji drugiego stopnia uprawniaj cego do tytułu terapeuty psychodramy. Posiadam uprawnienia lidera Grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Bardzo cenię sobie możliwość pracy z ludźmi, pomagania im i leczenia różnych trudności psychicznych bądź problemów interpersonalnych.

Subskrybuj Ośrodek usług psychologicznych RSS